Helsingør Sømandsforening

Stiftet i 1875

Efter lang tid ude af drift, er hjemmesiden endelig tilbage i en ny udgave. Udgivet 02.03.2023.

Opdateret 18.12.2023

An English introduction

is under construction.

I 2025 kan foreningen fejre 150 års jubilæum. 

Følg med her hvad der kommer til at ske. Klik

En frivillig selskabelig forening med baggrund i det maritime

Vores Historie

Uddrag af jubilæumsskriftet 'Helsingør Sømandsforening i 125 år

Af Bent J. Friis, Forlaget Kurs, 2000

Efter indbydelse af Handelsbetjent E. Hansen og Fisker Frits Knoblauch til at stifte en Forening afholdtes der et møde desangående Søndagen d. 7. Februar 1875 hos Høker J. Larsen i Gyldenstræde, hvor 30 personer var tilstede.
E. Hansen foreslog nu Dannelsen af en Forening navnlig i fornøjelig retning, og oplæste nogle Vedtægter i denne Henseende.

Fisker Mogens Larsen foreslog at virke særlig for at hjælpe hinanden ved Sygdomstilfælde og Dødsfald, som man også blev enige om og dog forene også det nyttige som det fornøjelige sammen i Foreningen.

Foreningen døbtes da Helsingørs Sømandsforening.

Aktiviteter

Onsdag, 29. november 2023, kl. 19

Foreningens årlige Banko - Inviter gerne gæster med.

Tilmelding ikke nødvendig. Se invitation klik her

Vi arbejder på mere

Tid og sted vil blive vist her.

Helsingør Sømandsforening 150 år

Den 7. febr. 2025 kan Helsingør Sømandsforening fejre 150-års jubilæum.
Der kommer mere information herom senere.
Så planlægger vi også at afholde en Shantyfestival i Helsingør i weekenden 29-31. aug. 2025.

Denne side bliver opdateret med de tiltag vi vil søsætte med at fejre os selv - og Helsingør - og søfarten.

Kontakt (bliv medlem)

Telefon23714322

Formand Jogvan Joanesarson

CVR nr. 33729944

Medlemskontingentet fastsættes årligt af generalforsamlingen.
For 2023, kontingentet er 200 kr pr. halvår.
(Opkrævning a 200 kr vil ske 2 gange årligt.