Dette er sømandsforeningens 2. fane fra 1909.

Helsingør Sømandsforening

Helsingør Sømandsforening blev stiftet i 1875, og var oprindelig en hjælpekasse for søfolk og andre borgere i Helsingør. Nu er den nærmest det man kalder en selskabelig forening, hvis formål er ‘til fælles interessers fremme at udvikle sammenholdet mellem medlemmerne’.

Foreningen er således en af Nordsjællands ældste foreninger, som gennem årene har fået tillagt sig nogle gode traditioner, men som også gerne udvikler sig i takt med tiden, og gerne vil være synlige i bybilledet.

Foreningen deltager både i lokale og nationale arrangementer, typisk med tilstedeværelse af foreningens fane. Siden år 2000 har Helsingør Sømandsforenings Shantykor været særdeles aktivt både på den nationale og internationale scene, hvor Shantykoret har været kulturbærer og -formidler af en gammel søfartsmæssig sangskat, som vi sætter en ære i at holde i live.

Læs mere på de følgende sider, og få indblik i foreningens spændende historie og aktivieter.

Warning: Use of undefined constant large - assumed 'large' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 96
Warning: Use of undefined constant large - assumed 'large' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 96 Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 101
Dette er sømandsforeningens 2. fane fra 1909.

Historien

140 år i Helsingør Sømandsforening historie er ikke gået helt upåagtet hen. Det vil rage for vidt at berette om alt, men der vil være mulighed for at få et overblik over foreningens historiske forløb.

Foreningens oprettelsen 1875 -1891  (Uddrag af Bent Friis’ bog fra 2000, Helsingør Sømandsforening i 125 år)

Efter indbydelse af Handelsbetjent E. Hansen og Fisker Frits Knoblauch til at stifte en Forening afholdtes der et møde desangående Søndagen d. 7. Februar 1875 hos Høker J. Larsen i Gyldenstræde, hvor 30 personer var tilstede. E. Hansen foreslog nu Dannelsen af en Forening navnlig i fornøjelig retning, og oplæste nogle Vedtægter i denne Henseende.

Fisker Mogens Larsen foreslog at virke særlig for at hjælpe hinanden ved Sygdomstilfælde og Dødsfald, som man også blev enige om og dog forene også det nyttige som det fornøjelige sammen i Foreningen.

Foreningen døbtes da Helsingørs Sømandsforening.

Foreningens fane

Fanen har næsten siden foreningens start spillet en stor rolle for foreningens identitet. Fanen er til stede ved alle foreningens arrangementer, hvor det er praktisk muligt eller fornuftigt. Vigtigst er generalforsamlingen.

Den er også med til den årlige lysfest 4. maj ved Sveasøjlen, hvor mange af byens foreninger laver faneparade. Fanen er ligeledes med når Hendes Majestæt Dronningen omkring månedsskiftet april/maj gør sin årlige entre i Helsingør Havn for at starte sæsonen på Fredensborg Slot.
Som bekendt er Helsingør havneby til Fredensborg.

Såfremt pårørende ønsker det, kan fanen stå vagt ved begravelser/bisættelser af medlemmer. Disse begivenheder er aldrig lykkelige stunder, men vi vil gerne bruge fanen til at vise værdighed og respekt for vores afdøde medlemmer.

Den 5. september er det Den Nationale Flagdag. Det er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet. Begivenheden markeres også i Helsingør, og her er foreningens fane en selvskreven deltager.

Warning: Use of undefined constant large - assumed 'large' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 96
Warning: Use of undefined constant large - assumed 'large' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 96

Foreningens første fane

I 1877 fik foreningen sin første fane. Den blev senere skænket til Søfartsmuseet på Kronborg. Hvornår den er blevet skænket vides ikke, men det må være efter 1915, da Søfartsmuseet først flyttede ind på Kronborg i 1915. Denne fane har været ophængt i Sct Mariæ Kirke.

Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 117
Klar til fanemarch
Warning: Use of undefined constant large - assumed 'large' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 96 Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 101
Foreningens 2. fane

Foreningens anden fane

I 1909 fil foreningen sin anden fane. Bemærk, at den gang var logoet et våbenskjold dekoreret med et anker og en krone, flankeret at to løver. Den er af silke, og derfor naturlig nok meget mør.

Tidens tand har været hård ved denne fane, og da den var 100 år gammel besluttede vi, at hvis den skulle have en chance for at bevares for eftertiden, måtte vi ramme den ind. Den er nu flot indrammet, så dekorationen fremstår klart og tydeligt. Rammen måler ca 90 x 90 cm.

Warning: Use of undefined constant large - assumed 'large' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 96

Foreningens tredje fane

I 1931 fik foreningen sin tredje fane. Ikke så stor og prangende, man absolut en præsentabel fane. En fuldrigger pryder midten, og ’Helsingør Sømandsforening’ står skrevet i guldbogstaver omkransende skibet foroven og et guldanker i bunden. Denne fane var også begyndt at give efter for tidens tand, og efter at de første huller af mørning havde vist sig, besluttede vi i 2016 at lade denne indramme, således at eftertiden også får glæde af dette klenodie.

Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 117
Lysfest ved Sveasøjlen
Warning: Use of undefined constant large - assumed 'large' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 96 Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/c/d/9/somandsforeningen.dk/httpd.www/wp-content/themes/somandsforening-2/page-sections.php on line 101
Kransenedlæggelse 4 maj 2016

Foreningens fjerde fane

I 1966 fik foreningen sin fjerde fane. Den er stadig flittigt i brug, og er til stede ved alle foreningens officielle sammenkomster – så som generalforsamling med mere.

Ved dronningens planlagte ankomst til Helsingør den 26. april 2016, skete imidlertid det, at vejret ikke artede sig som planlagt. Dannebrog kunne ikke lægge til pga den hårde vind, og regnen stod ned i stænger. Den hårde vind mod en våd fane var mere end den kunne holde til, og dugen revnede hele vejen ned langs stangen. Borgmesterens paraply blev revet itu, og domprovstens præstekjole blev temmelig tung af al den regn.

Fanen blev sendt til Aalborg for at blive repareret, og man kan (næsten) ikke se hvad den var udsat for.